Brist på luft

Andning är en fysiologisk process, som vi nästan inte uppmärksammar. Men andningssvårigheten, vilken läkare kallar andfåddhet, manifesterad som en brist på luft, problem med inandning och utandning, blir omedelbart märkbar. Och i många fall är sådana symptom en indikator på en allvarlig sjukdom.

Nästan alltid är känslan av brist på luft på grund av hypoxi - en minskning av syrehalten i vävnader eller hypoxemi - en minskning av koncentrationen av syre direkt i blodet. Båda dessa villkor orsakar aktivering av andningscentrum i hjärnan, har vi en känsla av brist på luft, som svar på vilken andningen blir mer frekvent, i vilken utbytet av gaser mellan blod och luft intensifieras, vilket minskar syrebrist av vävnader.

Vad kan vara orsaken till utvecklingen av detta tillstånd?

Hjärtsvaghet - leder till stillastående fenomen i lungorna och vävnaderna, gasutbytet i lungorna är trasigt, dyspné uppträder.

Respiratorisk (lunga) fel - försvagningen av gasutbyte på grund av förlusten av funktionellt aktiv del av lungan på grund av inflammation, sclerosis av lungvävnaden, tumörlesioner, lungkollaps, bronkospasm och svårighet att andas ut, etc.

Primär minskning av blodkoncentrationen av syre vid förgiftning, anemi, sjukdomar i blodsystemet etc.

Funktionsstörningar eller sjukdomar, där det blir svårt att andas, ganska mycket. Därför ska vi försöka beskriva de viktigaste.

Alltså:

 • Dålig fysisk form - detunement
  I denna situation uppstår dyspné med ökad fysisk ansträngning och är generellt en normal reaktion på den. Hjärtat börjar pumpa mer aktivt, och att arbeta med muskler kräver mer energi och syre. På grund av detta kan en person börja känna en brist på luft, hans andning ökar reflexivt för att kompensera för syrebristen i vävnaderna. En sådan situation utgör inte ett hot mot hälsan, men det visar att det är nödvändigt att ta hand om sin fysiska form.
 • Kongestivt hjärtsvikt
  Brist på luft och andfåddhet i denna patologi är en följd av kronisk försämring av blodtillförseln till alla vävnader i kroppen. Ett av de mest karakteristiska tecknen på hjärtsvikt är den tvingade sittapositionen hos patienten. Brist på luft uppstår, ligger ofta, ofta på natten, och när du flyttar till en sittposition minskar den.
 • Hjärtastma
  Med denna sjukdom utvecklas bristen på luft mycket snabbt och kan utvecklas till en kvävningsattack. Dyspné kvarstår i sittande läge, åtföljd av en skarp bläck av huden, hesande andning och hosta. Detta är ett mycket allvarligt brott, hotar människoliv och kräver akut vård.
 • Tromboembolism i lungartären
  Clots som kan bildas i de nedre extremiteternas djupa vener kan komma av och flytta med blodflödet och täppa till lumen i lungartären. Detta leder till akut ischemi och lunginfarkt, vilket åtföljs av en känsla av brist på luft. Dessutom manifesteras denna vaskulära katastrof av en smärtsam hosta, cyanotiskt ansikte, sömnadssmärta i bröstet etc. Detta tillstånd kräver också akut medicinsk intervention.
 • Ischemisk hjärtsjukdom
  Obehag, täthet i bröstet är ett klassiskt symptom på angina pectorisattack - en av manifestationerna av IHD. Patienter hänvisar ibland till det som en känsla av brist på luft. I ett antal allvarliga fall, inklusive hjärtinfarkt, kan en ischemisk attack orsaka hjärtsvaghet, klassiskt hjärtsvikt och en attack av hjärtastma. Detta är ett extremt farligt tillstånd, akutsjukvård.
Lungsjukdomar:
 • astma, i vilka svårigheterna och bristen på luftutandnings utveckla attack - amid bronkioler och bronker spasm under stress, kontakt med ett allergen eller med en plötslig förändring av miljöparametrar;
 • spontan pneumothorax (ingrepp av luft i pleurhålan, som är lungskalet), där lungan blir skarpt skrynklig och andningsytan i lungorna minskar. Tillståndet åtföljs också av brist på luft, plötslig blanchering, bröstsmärta, etc.;
 • Uppkomsten av en känsla av brist på luft efter eller under en måltid eller kvävning kan indikera inkomsten av främmande kroppar i andningsorganen.
Andra sjukdomar:
 • Sympati-binjurskrisen, eller panikattacker
  Stark känslomässig spänning, rädsla, ångest, etc. åtföljd av frisättning av adrenalin i blodet - "stresshormonet". Det accelererar ämnesomsättningen i kroppen, vilket ökar syreförbrukningen av vävnader. Det är därför i händelse av panikattacker eller i stressiga situationer kan en person börja känna en brist på luft. Andningssvårigheter kan också vara en manifestation av ett hysteriskt syndrom. För dessa förhållanden är en känsla av brist på inspiration mer typisk.
 • anemi
  Järn är en integrerad del av molekylen för hemoglobinproteinet, vilket ingår i blodceller - erytrocyter. Det är detta protein som ansvarar för transporten av syre från lungorna till cellerna i hela organismen. När man utvecklar järnbrist, järnbristanemi, höga stadier relativa förmåga att orsaka hypoxi - syrebrist av vävnader, andnöd och andnöd vid minsta ansträngning.
 • fetma
  Detta är en allvarlig patologi, vars största hot är ackumulering av fettvävnad på inre organ. Denna extra belastning tillåter inte lungorna att andas, och hjärtat - för att göra effektiva minskningar. Därför leder allt detta också till en minskning av syreintaget i vävnaden och utveckling av dyspné.
 • en känsla av brist på luft, som uppstår vid inspirationshöjden tillsammans med smärtsyndrom, kan vara bevis på interkostal neururit, till exempel med herpes;
 • Det är svårt att andas patienter med olika bröstskador, såsom mjuka vävnadsskador eller fläckfrakturer, där skadorna inte tillåter full andning och orsakar allvarlig smärta.
 • brist på luft, nysning, hosta, känsla av svett eller klump i halsen kan indikera utveckling av lunginflammation, allvarlig bronkit eller allergisk reaktion.

Hur bli av med andningssvårigheter?

Känslan av brist på luft är inte en sjukdom, men den tjänar bara som en manifestation av någon patologi. Därför, vid behandling av andningssvårigheter i CELT-kliniken, är den huvudsakliga uppmärksamheten till sökandet efter orsaken till detta symptom. Vi har funnit det, våra läkare kommer att spendera terapi av den grundläggande sjukdomen som ett resultat av vilket dyspné försvinner.

Det bör alltid komma ihåg att andning är en vital funktion av kroppen. Därför, om det bryts, särskilt om det utvecklas plötsligt, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Det finns inte tillräckligt med luft: orsakerna till andningssvårigheter - kardiogena, pulmonella, psykogena, andra

Andning är en naturlig fysiologisk handling som uppstår ständigt och som de flesta av oss inte uppmärksammar, eftersom kroppen själv reglerar djupet och frekvensen av andningsrörelser, beroende på situationen. Att känna att det inte finns tillräckligt med luft är kanske bekant för alla. Det kan dyka upp efter en snabb körning, klättra upp till ett högt golv på trappan, med en stark spänning, men en hälsosam kropp klarar sig snabbt av andfåddhet, vilket ger andan tillbaka till det normala.

Om kortfristig andfåddhet efter en belastning inte orsakar allvarlig ångest, snabbt försvinner under vila, kan en långvarig eller plötslig plötslig andningssvåning signalera en allvarlig patologi, som ofta kräver omedelbar behandling. Akut brist på luft i slutet av luftvägarna främmande kropp, lungödem, kan astmaanfall kosta liv, så alla andningsbesvär kräver att finna dess orsak och snabb behandling.

I andningsprocessen och att ge vävnader med syre, deltar inte bara andningsorganen, även om dess roll naturligtvis är viktigast. Det är omöjligt att tänka sig att andas utan att skelettets muskelskelett och membran, hjärta och blodkärl fungerar väl och hjärnan fungerar ordentligt. Andning påverkas av blodkomposition, hormonstatus, aktivitet hos hjärnans nervcentraler och en rad olika yttre orsaker - idrottsutbildning, riklig mat, känslor.

Kroppen anpassar sig framgångsrikt till fluktuationer i koncentrationen av gaser i blod och vävnader, vilket ökar vid behov frekvensen av andningsrörelser. Med syrebrist eller ökat behov av det blir andning frekventare. Acidos, förknippad med ett antal infektionssjukdomar, feber, tumörer framkallar andningshastighet för att avlägsna överskott av koldioxid från blodet och normalisera dess sammansättning. Dessa mekanismer ingår själva, utan vår vilja och ansträngning, men i ett antal fall förvärvar karaktären hos patologiska.

Varje andningsbesvär, även om anledningen till att det verkar självklart och ofarliga kräver undersökning och differentierat tillvägagångssätt för behandling, så utseendet på en känsla av att det inte finns någon luft, är det bättre att gå till läkaren - terapeuten, kardiolog, neurolog, psykoterapeut.

Orsaker och typer av andningssvårigheter

När en person är svår att andas och det inte finns tillräckligt med luft talar de om dyspné. Denna funktion anses vara en adaptiv handling i svar på den befintliga patologin eller återspeglar den naturliga fysiologiska processen för anpassning till förändrade yttre förhållanden. I vissa fall, blir det svårt att andas, men bristen på luft obehaglig känsla uppstår inte, eftersom hypoxi elimineras den ökade frekvensen av respiratoriska rörelser - i fall av förgiftning med kolmonoxid, i andningsapparaten, en kraftig ökning av höjden.

Dyspné är inspirerande och expiratorisk. I det första fallet är det inte tillräckligt med luft för inspiration, i andra - för utandning, men en blandad typ är också möjligt när det är svårt att andas in och andas ut.

Andnöd följer inte alltid sjukdom, det är fysiologiskt och det är ganska naturligt. Orsakerna till fysiologisk dyspné är:

 • Fysisk stress;
 • Spänning, starka känslomässiga upplevelser;
 • Att vara i ett stupat, dåligt ventilerat rum, på höglandet.

Fysiologisk acceleration av andning uppstår reflexivt och efter kort tid passerar. Personer med dålig fysisk kondition som har ett stillasittande "kontor" jobb lider av andfåddhet som svar på fysisk ansträngning oftare än de som regelbundet besöker gymmet, poolen eller helt enkelt gör dagliga promenader. När den totala fysiska utvecklingen förbättras sker dyspné mindre ofta.

Patologisk dyspné kan utvecklas akut eller störa ständigt, även i vila, kraftigt förvärras med den minsta fysiska ansträngningen. En person suffocates med snabb stängning av luftvägarna med en främmande kropp, ödem i larynxens, lungornas och andra svåra förhållanden. När man andas i det här fallet får kroppen inte den nödvändiga, till och med en minimal mängd syre, och lägger till dyspné och andra allvarliga sjukdomar.

De huvudsakliga patologiska orsakerna till vilka det är svårt att andas är:

 • Andningssjukdomar - lungdyspné;
 • Patologin i hjärtat och blodkärlen är hjärtdyspné;
 • Överträdelser av den nervösa reglering av andningshandling - dyspné av den centrala typen;
 • Brott mot gaskompositionen i blod-hematogen dyspné.

Hjärtorsaker

Hjärtsjukdom är en av de vanligaste orsaker som gör det svårt att andas. Patienten klagar på att han saknar luft och pressar i bröstet, noterar uppkomsten av ödem på benen, cyanos i huden, snabb utmattning etc. Vanligtvis har patienter som har brutit andning på grund av förändringar i hjärtat redan undersökts och till och med tagit lämpliga mediciner, men andfåddhet kan inte bara bevaras, men i vissa fall förvärras.

Med hjärtets patologi finns det inte tillräckligt med luft för inspiration, det vill säga inspirerande dyspné. Det åtföljer hjärtsvikt, kan kvarstå i vila i sina svåra steg, förvärras på natten när patienten ligger.

De vanligaste orsakerna till hjärtdyspné:

 1. Ischemisk hjärtsjukdom;
 2. arytmier;
 3. Kardiomyopati och myokardiodystrofi;
 4. Defekter - medfödd leda till andfåddhet i barndomen och till och med nyfödd;
 5. Inflammatoriska processer i myokardiet, perikardit;
 6. Hjärtsvikt

Av andningssvårigheter när hjärtsjukdom oftast förknippas med utvecklingen av hjärtsvikt, där antingen inte har en tillräcklig hjärtminutvolym och vävnads lider av hypoxi, eller om det finns trängsel i lungorna på grund av fel i den vänstra kammaren av hjärtmuskeln (hjärt astma).

Förutom andnöd, ofta i kombination med torr smärtsam hosta hos personer med hjärtsjukdomar, det finns andra särskilda klagomål, flera underlätta diagnos - smärta i hjärtat, "kväll" ödem, cyanos i huden, hjärt pauser. Det blir svårare att andas när man ligger, så de flesta patienter sover även halvt sittande, vilket minskar flödet av venöst blod från benen till hjärtat och dyspnéernas manifestationer.

symtom på hjärtsvikt

Vid ett anfall av hjärtastma, som snabbt kan röra sig i alveolär lungödem, bokstavligen drosslar patienten - andningsfrekvens större än 20 per minut, är ansiktet blå, den cervikala venen svälla, blir slem skummande. Lungödem kräver brådskande vård.

Behandling av hjärtdyspné beror på den underliggande orsaken som orsakade det. Vuxna patienter med hjärtsvikt är tilldelade diuretika (furosemid, veroshpiron, Diacarbum), ACE-hämmare (lisinopril, enalapril etc.), betablockerare och antiarytmika, hjärtglykosider, syre.

Barn visas diuretika (diacarb), och läkemedel från andra grupper doseras strikt med tanke på möjliga biverkningar och kontraindikationer i barndomen. Medfödda missbildningar, där barnet börjar kväva från de allra första månaderna av livet, kan kräva akut kirurgisk korrigering och även hjärttransplantation.

Pulmonella orsaker

Lungens patologi är den andra orsaken, vilket leder till andningssvårigheter, medan det är möjligt som andningssvårigheter och andning. Pulmonell patologi med andningsfel är:

 • Kroniska obstruktiva sjukdomar - astma, bronkit, pneumoskleros, pneumokonios, emfysem;
 • Pneumo- och hydrothorax;
 • tumörer;
 • Andningsorgan i andningsorganen;
 • Tromboembolism i lungartärernas grenar.

Kroniska inflammatoriska och sklerotiska förändringar i pulmonell parenkym bidrar starkt till ökning av andning. De förvärras av deras rökning, dåliga ekologiska förhållanden, återkommande infektioner i andningssystemet. Andnöd först bekymrar sig med fysisk ansträngning, förvärvar gradvis en karaktärskonstant, eftersom sjukdomen går in i ett svårare och oåterkalleligt stadium av kursen.

Med lungens patologi är blodets gaskomposition bruten, det finns brist på syre, som först och främst inte har tillräckligt med huvud och hjärna. Stark hypoxi provocerar en metabolisk störning i nervvävnaden och utvecklingen av encefalopati.

Patienter med bronkial astma vet väl hur andningen störs under en attack: det blir mycket svårt att andas, det finns obehag och även smärta i bröstet, möjligt arytmi, slem av hosta separeras med svårighet och är extremt sällsynt, halsvenerna svälla. Patienter med sådan dyspné sitter med sina händer på knäna - det här stället minskar venös retur och stress på hjärtat, vilket underlättar tillståndet. Det är ofta svårt att andas och inte har tillräckligt med luft så sjukt på natten eller tidigt på morgonen.

I svåra astmaanfall patienten flämtar, huden blir blåaktig färgton kan vara någon panik och förvirring, och astma status kan åtföljas av kramper och medvetslöshet.

Vid andningssvårigheter på grund av kronisk lungsjukdom förändras patientens yttre utseende: bröstet blir pipan, gapen mellan ribborna ökar, de stora venerna i nacken och expanderade samt perifera extremiteter vener. Förlängning av den högra halvan av hjärtat på bakgrunden av sklerotiska processer i lungorna leder till dess misslyckande och andnöd blir blandat och allvarligare, som inte bara är lätt att inte klara av att andas, men hjärtat kan inte ge tillräckligt blodflöde, överfyllda med blod venös del av kretsloppet.

Det finns inte tillräckligt med luft i fallet Lunginflammation, pneumotorax, hemotorax. Med inflammation i lungparenkymen blir det inte bara svårt att andas, temperaturen stiger, ansiktsskyltar av förgiftning uppträder i ansiktet och hosta åtföljs av sputumurladdning.

En extremt allvarlig orsak till plötslig andningsstörning är inkomsten av främmande kroppar i andningsorganen. Det kan vara en matbit eller en liten leksakdetalj som barnet kommer att andas in i oavsiktligt medan man spelar. Offret med en främmande kropp börjar kväva, blir blå, snabbt förlorar medvetandet, det är möjligt att stoppa hjärtat om hjälp inte kommer i tid.

Tromboembolism hos lungkärl kan också leda till plötslig och snabbt ökande dyspné, hosta. Det uppstår oftare en person som lider av patologin hos kärl i benen, hjärtat, destruktiva processer i bukspottkörteln. Med tromboembolism kan tillståndet vara extremt svårt med asfyxi, blå hud, snabb andningsstillestånd och hjärtklappning.

I vissa fall blir orsaken till svår dyspné allergi och Quinckes ödem, som också åtföljs av stenos i laryngeal lumen. Orsaken kan vara en matallergent, en bit av en veps, en inandning av plantens pollen, ett läkemedelspreparat. I dessa fall kräver både barn och vuxen akut vård för att stoppa den allergiska reaktionen, och i asfyxi kan det krävas trakeostomi och artificiell ventilation.

Behandling av lungdyspné bör differentieras. Om orsaken är en främmande kropp, måste det vara så snabbt som möjligt att ta bort, vid allergisk svullnad av barn och vuxna visar införandet av antihistaminer, glukokortikoider, adrenalin. Vid asfyxi utförs tracheo- eller konikotomi.

I bronkialastma flerstegsbehandling, innefattande beta-agonister (salbutamol) i sprayer, antikolinergika (ipratropiumbromid), metylxantiner (aminofyllin), kortikosteroider (triamcinolon, prednison).

Akuta och kroniska inflammatoriska processer kräver antibakteriell och disintoxication terapi, och kompression av lungorna under pneumatisk eller hydrothorax, försämrad luftvägs tumör - indikation till drift (punktering av pleurahålan, torakotomi, avlägsnande av en del av lungan, etc...).

Cerebrala orsaker

I vissa fall är andningssvårigheter förknippade med hjärnskador, eftersom det finns viktiga nervcentraler som reglerar lungorna, blodkärlen, hjärtat. Denna typ av dyspné är karakteristisk för strukturell skada på hjärnvävnaden - trauma, neoplasma, stroke, ödem, encefalit, etc.

Störningar av andningsfunktionen i hjärnans patologi är mycket olika: det är möjligt som andningsnedgång och dess snabbhet, utseendet på olika typer av patologisk andning. Många patienter med allvarlig cerebral patologi är på artificiell ventilation eftersom de inte kan andas.

Den toxiska effekten av produkterna av mikrobiell aktivitet, feber leder till en ökning av hypoxi och en försurning av kroppens inre miljö, vilket orsakar andfåddhet - patienten andas ofta och bullrigt. Således tenderar kroppen att snabbt bli av med överskott av koldioxid och ge vävnad syre.

Relativt harmlös orsak till cerebral dyspné kan övervägas funktionella störningar i hjärnans och perifert nervsystems aktivitet - vegetativ dysfunktion, neuros, hysteri. I dessa fall är dyspné av en "nervös" natur, och det är i vissa fall märkbart för blotta ögat, till och med för en specialist.

När vegetativ dystoni, neurotiska störningar och banal hysterisk patienten som om han inte hade tillräckligt med luft, gör han ofta andningsrörelser, kan det skrika, gråta och beter sig mycket tillspetsat. En person under en kris kan till och med klaga på att han kväver, men fysiska tecken på asfyxi uppstår inte samtidigt - han blir inte blå, men inre organ fortsätter att fungera korrekt.

respiratoriska sjukdomar i neuroser och andra psykiska störningar och emotionell sfär bort säkert lugnande medel, men läkarna ofta inför patienter som har en sådan nervös andnöd blir permanent patienten fokuserar på detta symptom, ofta suckar och andning ökar under stress eller känsloutbrott.

Behandling av cerebral dyspné görs av reanimatologer, terapeuter, psykiatriker. Med allvarlig hjärnskada med oförmåga att andas fritt, är patienten försedd med konstgjord ventilation. I fallet med en tumör är det föremål för avlägsnande, och neuroser och hysteriska svårighetsformer vid andning bör härdas av lugnande medel, lugnande medel och neuroleptika i svåra fall.

Hematogena orsaker

Hematogen dyspné uppträder när blodets kemiska sammansättning störs när koncentrationen av koldioxid ökar i den och acidos utvecklas som ett resultat av cirkulation av syrametaboliska produkter. En sådan andningsproblem manifesterar sig i anemi av olika ursprung, maligna tumörer, svårt njursvikt, diabetisk koma, allvarlig förgiftning.

Med hematogen dyspné klagar patienten att han ofta saknar luft, men processen för inandning och utandning är inte trasig, lungor och hjärta har inte uppenbara organiska förändringar. En detaljerad undersökning visar att orsaken till frekvent andning, där det finns en känsla av att det inte finns tillräckligt med luft, är skift i blodets elektrolyt- och gaskomposition.

Behandling av anemi innefattar utnämning av järnberedningar, vitaminer, rationell näring, blodtransfusion, beroende på orsaken. Vid nedsatt njur- och leverinsufficiens genomförs avgiftningsterapi, hemodialys och infusionsterapi.

Andra orsaker till andningssvårigheter

Många känner till känslan, när det inte finns någon uppenbar anledning att inte andas utan skarp smärta i bröstet eller baksidan. Majoriteten på en gång är rädd, tänker på en hjärtinfarkt och griper för validol, men orsaken kan vara andra - en osteokondros, en bråck i en intervertebral disk, en interostal neuralgi.

Med interostal neuralgi känner patienten allvarlig smärta i hälften av bröstkorgen, vilket stärks av rörelser och inspiration, oSobo impressionable patienter kan panik, andas ofta och ytligt. När osteokondros är svår att andas och konstant smärta i ryggraden kan utlösa kronisk dyspné, vilket kan vara svårt att skilja sig från andningssvårigheter i lung- eller hjärtpatologi.

Behandling av svårigheter med andning i sjukdomar i muskuloskeletala systemet innefattar terapeutisk fysisk träning, fysioterapi, massage, medicineringstöd i form av antiinflammatoriska läkemedel, analgetika.

Många framtida mammor klagar på att med ökad graviditet finner de det svårare att andas. Den här funktionen kan stuvas i normen, eftersom den växande livmodern och frukt lyfta membranet och minska utjämnings lunga, hormonella förändringar och bildandet av moderkakan bidra till att öka antalet andetag för att ge både vävnadssyre organismer.

Dock bör under graviditeten noggrant utvärderas andetag för att inte missa en till synes naturlig allt snabbare sin allvarliga patologi, som kan vara anemi, tromboembolism, utvecklingen av hjärtsvikt sjukdom hos kvinnor, och så vidare. D.

En av de farligaste orsakerna till att en kvinna kan börja kväva under graviditeten är tromboembolism hos lungartärerna. Detta tillstånd utgör ett hot mot livet, åtföljt av en kraftig ökning av andning som blir bullrigt och ineffektivt. Möjlig asfyxi och död utan akutvård.

Således har man endast beaktat de vanligaste orsakerna till andfåddhet, blir det klart att detta symptom kan prata om dysfunktionen hos nästan alla organ eller system i kroppen, och i vissa fall är det svårt att identifiera den huvudsakliga patogena faktorn. Patienter som är svåra att andas behöver ha en noggrann undersökning, och om patienten kvävas är brådskande, skicklig vård nödvändig.

Varje fall av dyspné kräver ett besök hos läkaren för att ta reda på orsaken, självmedicinering är i detta fall oacceptabelt och kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Speciellt handlar det om andningssvårigheter hos barn, gravida kvinnor och plötsliga attacker av dyspné hos personer i alla åldrar.

Vilka sjukdomar kan orsaka symptom, när det är svårt att andas och inte har tillräckligt med luft?

Ett plötsligt andningssvårigheter är bekant för ett stort antal kvinnor och män. Vissa människor upplever det nästan hela tiden, men för andra blir den oväntade känslan, när det blir svårt att andas och inte tillräckligt med luft, en allvarlig anledning till oro.

Det finns en hel del anledningar som kan orsaka en sådan sjukdom. I den här artikeln kommer vi att berätta vad du ska göra om du känner att du har svårt att andas och inte tillräckligt med luft och ett symptom på vad det kan vara.

Vid vilka sjukdomar kan sådana känslor inträffa?

Först och främst bör det noteras att en sådan sjukdom kan inträffa hos helt friska människor som påverkas av vissa faktorer. I denna situation passerar den mycket snabbt och orsakar inget speciellt obehag. Oftast händer detta när en person under lång tid befinner sig i ett nära och täppt rum, såväl som ett resultat av svår skräck, nervös stress eller fysisk chock. Det kan också finnas andra orsaker till sjukdom, som inte är förenade med utvecklingen av allvarliga sjukdomar.

Om känslan när det är svårt att andas och inte tillräckligt med luft, uppstår regelbundet, sannolikt orsakas det av en av följande orsaker:

 • olika sjukdomar i andningssystemet, varav en är bronkial astma. Detta problem är särskilt relevant för kvinnor och män som har haft en bakteriell eller viral infektion under det senaste förflutna. Om händelserna är ogynnsamma blir bronkit och andra infektionssjukdomar kroniska, vilket i sin tur minskar risken för lungorna avsevärt, vilket gör det svårt för dem att tillhandahålla tillräcklig gasutbyte. Eventuella övergrepp mot andning är mycket farlig för människokroppen, eftersom det inte kan leda till utveckling av kronisk obstruktiv lungsjukdom, om ingen specialist har tillsyn.
 • ofta en känsla när det är svårt att andas och pressar i bröstet, är orsaken till olika hjärtsjukdomar. I allmänhet förstår du för första gången att du ofta har andfådd, även efter en liten fysisk ansträngning, bör du först och främst misstänka angina pectoris;
 • Även liknande symptom kan orsaka och problem med blodkärlen. I synnerhet är tillståndet där det är svårt att andas, mycket känt för personer som har drabbats av stroke. Vid störningar i kärlsystemet åtföljs dyspné nästan alltid av en signifikant minskning av arbetsförmåga, konstant dåsighet och bristande uppmärksamhet. Dessutom, ganska ofta i detta tillstånd, utvecklas det patologiska intrakraniella trycket, vilket leder till svåra huvudvärk som helt enkelt inte tillåter en person att leva.
 • störningar i nervsystemet, där en kvinna eller en man ständigt befinner sig i ett tillstånd av agitation och svår stress, har också effekt på andningsförfaranden, vilket ofta orsakar obehag i bröstet.
 • om det är svårt att andas en framtida mamma under graviditeten, är det möjligt att hon har järnbristanemi. Samtidigt kommer en kvinna att känna kronisk trötthet, minskad effektivitet, minskad styrka och oerhört låg uthållighet. Bestäm nivån på hemoglobin och närvaron av järnbristanemi kan endast baseras på indikatorerna för ett allmänt blodprov, vilket tjejerna i den "intressanta" positionen ska ta regelbundet. Dessutom kan detta hos kvinnor i sen graviditet bero på att växthuset pressar på alla inre organ och system och i synnerhet har en stark effekt på membranet.
 • smärta i bröstet, ett tillstånd där det är svårt att andas och en stark brist på luft orsakar ofta interkostal neuralgi. Med denna sjukdom kan smärtsamma förnimmelser av olika natur och intensitet uppstå. Trots att smärta strålar neuralgi i olika delar av kroppen såsom arm eller rygg, kan du alltid ange exakt den plats där den är koncentrerad;
 • Slutligen, i vissa fall orsakar sådana obehagliga känslor olika allergiska reaktioner. Människans reaktion på allergenens verkan kan manifestera sig på helt olika sätt, däribland i vissa fall kan det vara andningsstiffhet och bildandet av andningsspasm. I de allvarligaste fallen utvecklar en patient som är utsatt för allergiska reaktioner, efter exponering för ett visst ämne, Quinckes ödem, vilket kräver snabb medicinsk hjälp och kan leda till döden.

Vad händer om du har svårt att andas och inte tillräckligt med luft?

Naturligtvis, om du känner en sådan sjukdom, bör du först och främst ha en bra vila. Ventilera rummet där du är, byt kläderna till en friare och ta en horisontell position. Mycket bra, om du lyckas somna. Som regel, efter sådana åtgärder förbättras andnings tillståndet avsevärt och det finns en märkbar lättnad.

Om du upplever sådana obehagliga symptom regelbundet och associerar dem med vissa händelser eller sjukdomar i de inre organen, måste du omedelbart kontakta en läkare.

En kvalificerad läkare kommer att göra en detaljerad undersökning och utse nödvändiga undersökningar, inklusive:

 • kliniska och biokemiska studier av blod och urin;
 • elektrokardiogram och, om nödvändigt, daglig hjärtfrekvensövervakning;
 • Ultraljud i bukorganen och gastroskopi;
 • spirometri eller lungfunktionstestning.

Beroende på de klagomål som patienten presenterar kan läkaren också föreskriva andra metoder för forskning. Problem med andning kan faktiskt indikera allvarliga störningar i människokroppens arbete, så att de inte kan ignoreras under alla omständigheter. Men i vissa fall kan sådana känslor vara ganska ofarliga, så när du hittar sådana obehagliga symptom, bör du objektivt bedöma hur du känner dig i allmänhet och hur ofta du har problem med att andas.

I en situation där de uppstår ganska sällan och inte orsakar allvarliga ångest, behöver du bara ompröva din livsstil och attityd till din egen organism.

I alla andra fall omedelbart rådfråga en läkare för att förhindra utveckling av allvarliga konsekvenser.

Varför finns det inte tillräckligt med luft för andning - vad ska man göra?

Dispno, eller andningssvårigheter, dyspné är ett obehagligt och farligt symptom som kan indikera allvarliga sjukdomar. Vad ska man göra när det inte finns tillräckligt med luft under andningen? Vi kommer att analysera behandlingen med medicinska preparat och de regler som bör följas för alla.

Många andfåddhet och brist på luft indikerar utvecklingen av sjukdomar

Orsaker till andfåddhet

Otillräcklig inspiration eller andfåddhet kan inte bara uppstå som ett resultat av lungsjukdomar och problem i luftvägarna. Det kan uppstå på grund av hög fysisk ansträngning, efter att ha ätit, under stress och psykosomatiska störningar under graviditet och i sjukdomar hos olika system i människokroppen.

Vanliga orsaker till dyspné inkluderar följande:

 1. Felaktig livsstil: Rökning, alkoholhalt, övervikt.
 2. Stress och känslomässig oro.
 3. Dålig ventilation i rummet.
 4. Sjukdomar av olika genes.
 5. Bröstskador: blåmärken, brutna revben.

Villkorligen kan alla dessa skäl delas in i normal och patologisk.

Övervikt är skadlig för människors hälsa

Möjliga sjukdomar

Andningssvårigheter uppstår som ett resultat av lungsjukdomar och hjärtan, samt bevis på psykosomatiska sjukdomar, anemi och problem med ryggraden.

Andra faktorer

Orsaken till dyspné kan ligga inte bara i sjukdomar. Några faktorer av sitt utseende är "normala": de orsakas inte av sjukdomar, utan för livet, fysiologiska egenskaper hos organismen och känslomässiga tillstånd.

Andningssvårigheter kan bero på följande faktorer:

 1. Med fysisk aktivitet: musklerna börjar kräva mer syre, och som ett resultat kan en person inte dra djupt andetag. Detta går igenom några minuter och uppstår endast hos personer som inte går i sport på ett löpande sätt.
 2. Efter en måltid: det finns ett blodflöde i matsmältningsorganens organ, så tillförseln av syre till andra organ reduceras tillfälligt. Dyspné uppstår som följd av övermålning eller i vissa kroniska sjukdomar.
 3. Vid graviditet: dyspnö uppträder under tredje trimestern när livmodern expanderar och stiger till membranet när fostret ökar. Graden av dyspné beror på fostrets vikt och de fysiologiska egenskaperna hos den särskilda kvinnan.
 4. Med fetma: På grund av visceralt fett som omsluter lungorna minskar luftvolymen i dem. Samtidigt, med övervikt, arbetar hjärtat och andra inre organ i ett förbättrat läge, så de behöver mer syre. Som ett resultat är det svårt för en person att andas, särskilt efter belastningar.
 5. När man röker: Människokroppen lider av denna beroende, först och främst kommer lungorna att falla under påverkan. Speciellt starkt "dyspné rökning" blir märkbar under fysisk ansträngning.
 6. När man dricker alkohol: det påverkar det kardiovaskulära systemet i kroppen, vilket ökar risken för hjärtsjukdom. De flesta av dessa sjukdomar leder till utslag av dyspné.
 7. Under stress: emotionella chocker och panikattacker åtföljs av frisättning av adrenalin i blodet. Efter det börjar vävnader kräva mer syre, och dess brist leder till utseende av dyspné.
 8. Vid dålig ventilation: en stor mängd koldioxid ackumuleras i ett rum som är dåligt ventilerat. Samtidigt strömmar inte syre in i det, så det finns andfåddhet och frekvent gäspning, som signalerar om hjärnans hypoxi.

Dyspné uppträder ofta under graviditeten

Till vilken läkare ska man ta itu med?

Vid intermittent andning är det först nödvändigt att konsultera en terapeut. Han kommer att göra en undersökning, ta de nödvändiga testen, genomföra hårdvaruforskning.

Beroende på vilka andra symtom på sjukdomen du kommer att få, kommer terapeuten att skriva dig ett hänskjutande till följande specialister:

 • pulmonolog - lungsjukdomar;
 • Kardiolog - Kardiovaskulärsystemets patologi;
 • hematolog - anemi;
 • neurolog - psykosomatics, osteochondrosis;
 • psykolog - neuros och stress;
 • endokrinolog - diabetes, tyrotoxikos;
 • Allergist - förekomsten av allergiska reaktioner.

Pulmonologen behandlar lungsjukdomar

diagnostik

För att förstå varför patienten fångar andan, utför terapeuten diagnostiska förfaranden.

Metoder för att studera dålig andedräkt:

 1. Undersökning och ifrågasättning av patienten.
 2. Leverans av test: ett allmänt blodprov, blod för hormoner, urin.
 3. Hårdvaruforskning: ultraljud, röntgen, CT, EKG, spirometri.
 4. Identifiera orsaken, skicka en specialist till en smal profil.

Att identifiera orsakerna till dålig andning, spirometri

För att bestämma orsaken till andfåddhet, används inte alla dessa metoder: Efter en patient ifrågasätts och en fullständig undersökning kan läkaren utesluta diagnoser. Den slutliga listan över hårdvaruundersökningar och analyser blir mindre.

Behandling av andfåddhet

Metoden för behandling av andfåddhet beror på orsaken till detta fenomen. Om problem med inspiration uppstår på grund av kardiovaskulära sjukdomar, föreskrivs läkemedel som förbättrar metabola processer och hjärtmuskulärens arbete. När det är svårt att andas in i inflammatoriska lungsjukdomar, föreskrivs antibakteriella och mukolytiska läkemedel. Om orsaken till trycket i bröstbenet är nerver, ges en person psykologisk rådgivning för att bli av med stress och ett deprimerat känslomässigt tillstånd.

medicin

När det finns en brist på luft, vilket är en följd av sjukdomen, används läkemedel av olika grupper.

Brist på luft

Brist på luft - fungerar i de flesta fall som ett tecken på en allvarlig sjukdom som kräver omedelbar medicinsk behandling. Särskild fara är störningen i andningsfunktionen under sömnen eller i sömnen.

Trots det faktum att de främsta orsakerna till luftbrist är patologiska, identifierar kliniker flera mindre farliga predisponeringsfaktorer, en speciell plats bland vilka är fetma.

Ett sådant problem fungerar aldrig som ett enda kliniskt tecken. De vanligaste symptomen är gäspning, svårigheter med inandning och utandning, hosta och känsla av en klump i halsen.

För att ta reda på källan till en sådan manifestation är det nödvändigt att utföra ett brett utbud av diagnostiska åtgärder - som börjar med patientens intervju och slutar med instrumentala undersökningar.

Terapiens taktik är individuell och helt dikterad av den etiologiska faktorn.

etiologi

I nästan alla fall orsakas brist på luft av två förhållanden:

 • hypoxi - Samtidigt minskar syrgasinnehållet i vävnaderna.
 • hypoxemi - kännetecknas av en droppe i syrgasnivån i blodet.

Provokatorer av sådana brott är:

 • hjärtsvaghet - mot denna bakgrund utvecklas stagnerande fenomen i lungorna;
 • lung- eller andningssvikt - detta i sin tur utvecklar på bakgrunden av en kollaps eller lunginflammation, lungvävnad skleros och neoplastiska lesioner i kroppen, spasmer i bronkerna och andningssvårigheter;
 • anemi och andra blodsjukdomar;
 • hjärtsvikt
 • hjärtastma
 • pulmonalartär tromboembolism;
 • ischemisk hjärtsjukdom;
 • spontan pneumothorax;
 • bronkial astma
 • Inandning av främmande ämnen i luftvägarna;
 • panikattacker, som kan observeras med en neuros eller VSD;
 • vegetativ vaskulär dystoni;
 • neurit hos den interkostala nerven, som kan förekomma i samband med herpes
 • frakturer av revbenen;
 • en allvarlig form av bronkit
 • allergiska reaktioner - det är värt att notera att med allergier är brist på luft det viktigaste symptomet;
 • en inflammation i lungorna;
 • osteokondros - oftast finns det en brist på luft i cervikal osteokondros
 • sköldkörteln sjukdomar.

Mindre farliga skäl för uppkomsten av huvudfunktionen är:

 • personen har överflödig kroppsvikt
 • otillräcklig fysisk träning, som också kallas detune. I detta fall är dyspné ganska normal och utgör inte ett hot mot människors hälsa eller liv.
 • Barnets bärbarhetstid
 • dålig ekologi;
 • skarpa klimatförändringar;
 • Under den första menstruationen i unga tjejer - i vissa fall reagerar kvinnokroppen på sådana förändringar i kroppen med periodisk känsla av brist på luft;
 • samtal medan du äter.

Mindre luft under sömnen eller i vila kan orsakas av:

 • påverkan av stark stress
 • beroendeframkallande till dåliga vanor, i synnerhet röka cigaretter strax före sänggåendet;
 • överfört tidigare alltför hög fysisk ansträngning;
 • starka känslomässiga upplevelser som en person upplever för tillfället.

Men om ett sådant tillstånd åtföljs av andra kliniska manifestationer ligger det troligtvis orsaken till ett sjukdom som kan hota hälsa och liv.

klassificering

För närvarande är brist på luft under andning konventionellt uppdelad i flera typer:

 • inspiratorisk - medan personen har svårt att andas Den mest karakteristiska för en sådan sort för hjärtpatologier;
 • expiratorisk - Brist på luft leder till att det är svårt för en person att andas ut. Ofta sker detta i samband med bronchial astma;
 • blandad.

När det gäller svårighetsgraden av detta symptom hos människor är luftinsufficiens:

 • akut - Attack varar inte mer än en timme;
 • subakut - Varaktigheten är flera dagar.
 • kronisk - observerats i flera år.

symtomatologi

Förekomsten av symtom på brist på luft talas i de fall då en person uttrycker sådana kliniska tecken:

 • ömhet och klämma i bröstområdet
 • närvaro av andningssvårigheter i viloläge eller i vågrätt läge
 • oförmåga att sova ljuger - att somna bara i sittande eller halvläge
 • Utseendet vid andningsrörelser av karakteristiska väsande eller visselpipor;
 • kränkning av sväljningsprocessen;
 • känsla av en koma eller främmande föremål i halsen;
 • en liten temperaturökning;
 • inhibering i kommunikation;
 • överträdelse av uppmärksamhetskoncentration
 • högt blodtryck;
 • allvarlig andfåddhet
 • andas tätt komprimerad eller vikas in i rörets läppar;
 • hosta och ont i halsen;
 • snabb gäspning;
 • orimlig känsla av rädsla och ångest.

När du drömmer om brist på luft, den person vaknar på natten för plötslig attack av andnöd, t. E., en kraftig väckelse i bakgrunden av en stark syrebrist. För att en sådan person ska lindra sitt tillstånd är det nödvändigt att ett offer går ut ur sängen eller tar sittande ställning.

Patienterna bör ta hänsyn till att ovanstående tecken endast utgör grunden för den kliniska bilden, vilken kommer att kompletteras med symtomen på sjukdomen eller störningen som var källan till huvudproblemet. Till exempel kommer brist på luft i VSD att vara följd av nummenhet i fingrarna, angreppssänkningar och rädsla för trånga utrymmen. Med allergier är det klåda i näsan, frekvent nysning och ökad tår. I händelse av en känsla av brist på luft i osteokondros mellan symtomen kommer att finnas närvarande - ringande i öronen, minskad synskärpa, svimning och domningar i extremiteterna.

I vilket fall som helst, när ett sådant störande symptom uppstår, är det nödvändigt att ansöka om kvalificerad hjälp till en pulmonolog så snart som möjligt.

diagnostik

För att få reda på orsakerna till brist på luft, är det nödvändigt att genomföra en hel rad diagnostiska åtgärder. För att fastställa rätt diagnos hos vuxna och barn kommer således att krävas:

 • klinikerens undersökning av patientens medicinska historia och livshistoria - för att identifiera kroniska sjukdomar som kan vara källan till det underliggande symtomet;
 • genomföra en grundlig fysisk undersökning, med obligatorisk att lyssna på patienten under andning med hjälp av ett verktyg som ett phonendoscope;
 • i detalj för att intervjua en person - för att bestämma tidpunkten för luftbrist, eftersom de etiologiska faktorerna för syrebrist på natten kan skilja sig från utseendet av ett sådant symptom i andra situationer. En sådan övning kommer dessutom att bidra till att fastställa närvaron och intensiteten av uttrycket av samtidiga symptom.
 • allmän och biokemisk blodanalys - detta är nödvändigt för att bedöma parametrarna för gasutbyte;
 • pulsokximetri - för att bestämma hur luften är mättad med hemoglobin;
 • radiografi och EKG;
 • spirometri och bodipletizmografi;
 • kapnometer;
 • ytterligare samråd med en kardiolog, endokrinolog, allergiker, neurolog, terapeut och obstetrikare-gynekolog - vid bristande luft under graviditeten.

behandling

För det första är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att för att eliminera huvudsymptomen är det nödvändigt att bli av med den sjukdom som orsakas av den. Det följer att behandlingen kommer att vara av individuell karaktär.

I händelse av utseende av ett sådant tecken av fysiologiska skäl kommer behandlingen emellertid att baseras på:

 • tar mediciner;
 • användning av recept av traditionell medicin - det är nödvändigt att komma ihåg att du kan göra detta först efter godkännande av läkaren;
 • övningar av andnings gymnastik, utsedd av den behandlande läkaren.

Medicinering omfattar användning av:

 • bronkodilatorer;
 • beta-agonister;
 • M-antikolinergika;
 • metylxantiner;
 • inhalerade glukokortikoider;
 • preparat för flytning av sputum
 • vasodilatorer;
 • diuretika och antispasmodik;
 • vitaminkomplex.

För att stoppa en attack av luftbrist kan du använda:

 • en blandning baserad på citronsaft, vitlök och honung;
 • alkoholisk tinktur från honung och aloe juice;
 • Astragalus;
 • blommor av en solros.

I vissa fall, för att neutralisera bristen på luft i osteokondros eller andra sjukdomar tillgriper sådan kirurgisk manipulation som minskning av lungorna.

Profylax och prognos

Särskilda förebyggande åtgärder för att förhindra framväxten av huvudfunktionen existerar inte. Du kan dock minska sannolikheten med:

 • upprätthålla en hälsosam och aktiv livsstil
 • undvikande av stressiga situationer och fysisk överbelastning;
 • kontroll över kroppsvikt - det måste ske ständigt
 • Att inte tillåta en skarp klimatförändring.
 • Tidig behandling av sjukdomar som kan leda till uppkomsten av ett sådant farligt tecken, särskilt i en dröm.
 • regelbunden genomgång av en fullständig förebyggande undersökning i en medicinsk institution.

Prognosen att periodiskt en person inte har tillräckligt med luft i de allra flesta fall är gynnsam. Effektiviteten av behandlingen är emellertid direkt orsakad av sjukdomen, som är källan till huvudsymptomet. En fullständig brist på terapi kan leda till irreparabla konsekvenser.

"Mangel på luft" observeras vid sjukdomar:

Adenokarcinom i lungan (körtel lungcancer) - icke-småcellscancer, diagnostiseras hos 40% av alla onkologiska lungsjukdomar. Den största risken för denna patologiska process är att det i de flesta fall är asymptomatisk. Män i åldersgruppen 50-60 år är mest mottagliga för sjukdomen. Med snabb behandling leder det inte till komplikationer.

Antiphospholipidsyndrom - en sjukdom som innehåller ett helt symptomkomplex, relaterat till kränkningen av fosfolipidmetabolism. Kärnan i patologin ligger i det faktum att människokroppen tar fosfolipider för främmande kroppar mot vilka det producerar specifika antikroppar.

Antropofobi (blå manofobi, rädsla för en stor folkmassa) är en frustration, vars väsen är panik rädsla för individer, som åtföljs av en besatthet att stänga av dem. En sådan sjukdom bör särskiljas från social fobi, där det finns rädsla för ett stort antal människor. I fall med denna sjukdom spelar ingen roll det viktigaste att alla är okända för patienten.

Bigeminia är namnet på en av de olika formerna av arytmi, vid vilken för tidig hjärt excitering efter varje normal hjärtkollision observeras. Tidig användning av kvalificerad vård hjälper till att undvika sjukdomsframsteg och komplikationer.

Bronkospasm är ett patologiskt tillstånd, vars karaktär är en plötslig kvävningsangrepp. Framsteg på grund av reflexkompression av glattmuskelstrukturer i bronkiernas väggar, liksom på svullnad i slemhinnan, följt av ett brott mot sputumutmatning.

Vegetosovaskulär dystoni (VSD) är en sjukdom som involverar hela kroppen i den patologiska processen. Den vanligaste negativa effekten från det autonoma nervsystemet är perifera nerver, såväl som hjärt-kärlsystemet. För att behandla sjukdom är det nödvändigt utan att misslyckas, eftersom det i försummade former kommer att få allvarliga konsekvenser på alla organ. Dessutom kommer vården att hjälpa patienten att bli av med obehagliga manifestationer av sjukdomen. I den internationella klassificeringen av sjukdomar ICD-10 har VSD koden G24.

Vertebrogen thorakalgi är ett tillstånd som kännetecknas av smärta i olika grad i bröstet, men det finns en ryggrad i ryggen. En sådan sjukdom kan orsakas av fullständigt oskyldiga faktorer, liksom förekomsten av allvarliga sjukdomar. Oftast är provokatörer en stillesittande livsstil, intervertebral brok, osteokondros och korsning i ryggraden.

Fördröjd kardiomyopati - är en patologi av hjärtens huvudmuskulatur, vilket uttrycks i en signifikant ökning av sina kamrar. Detta medför en störning av hjärtkammarens funktion. Sjukdomen kan vara antingen primär eller sekundär. Ursprungsfaktorerna är i det första fallet fortfarande okända, och i den andra utvecklingen föregås förekomsten av andra sjukdomar.

Tarmens dyskinesi - är en ganska vanlig sjukdom, där detta organ inte utsätts för organiska skador, men dess motorfunktion lider. Den underliggande faktorn i början av en sjukdom är de långsiktiga effekterna av stressiga situationer eller nervstammar. Det är av denna anledning att patienter med liknande diagnos behandlas av gastroenterologer och psykologer.

Myokarddystrofi är ett begrepp som indikerar sekundär skada eller olika patologiska störningar i hjärtmuskeln. Ofta är denna sjukdom en komplikation av hjärtsjukdom, åtföljd av en kränkning av myokardär näring. Dystrofi är ansvarig för minskad muskelton, som kan bli en bördig jord för hjärtsvikt. Det uppstår på grund av otillräcklig blodtillförsel till myokardiet, varför dess celler inte får tillräckligt med luft för sin normala funktion. Detta leder till atrofi eller fullständig död hos myokardvävnaden.

Ventrikulär extrasystol är en av formerna för hjärtrytmförstöring, vilken kännetecknas av förekomst av extraktiva eller för tidiga sammandragningar av ventriklerna. Både vuxna och barn kan lida av en sådan sjukdom.

Dödsfallet hos hjärtmuskeln, som leder till bildandet av kranskärlstrombos, kallas hjärtinfarkt. Denna process leder till att blodcirkulationen av denna webbplats störs. Myokardinfarkt är huvudsakligen dödligt, eftersom huvudkardiärarterien är ockluderad. Om de första tecknen inte tar lämpliga åtgärder för att sjukhuspassa patienten, är det dödliga resultatet garanterat i 99,9%.

Hysteri (hysterisk neuros) är en komplex neuromuskulär sjukdom som tillhör gruppen neuroser. Den manifesterar sig i form av ett specifikt psyko-emotionellt tillstånd. Samtidigt finns inga synliga patologiska förändringar i nervsystemet. Sjukdomen kan påverka en person på nästan vilken ålder som helst. Kvinnor är mer mottagliga för sjukdomen än män.

Ischemi - ett patologiskt tillstånd som uppstår när blodcirkulationen är kraftigt försvagad i ett visst område i orgeln, eller i hela orgeln. Patologi utvecklas på grund av en minskning av blodflödet. Mängden blodcirkulationen blir orsaken till störningar av en ämnesomsättning och leder också till att vissa organ bryts. Det bör noteras att alla vävnader och organ i människokroppen har olika känslighet för brist på blodtillförsel. De broskiga och beniga strukturerna är mindre mottagliga. Mer sårbara - hjärnan, hjärtat.

Cardialgia är ett patologiskt tillstånd som kännetecknas av att ett smärtssyndrom uppträder i den vänstra delen av bröstet som inte är associerat med angina eller hjärtinfarkt. Det bör noteras att detta inte är en oberoende nosologisk enhet, utan en manifestation av ett stort antal olika tillstånd av både hjärt- och icke-hjärtat ursprung.

Kardiomyopati är en grupp av sjukdomar som förenas med det faktum att patologiska förändringar i myokardets struktur observeras under deras progression. Till följd av detta upphör denna hjärtmuskler att fungera fullständigt. Vanligtvis observeras utvecklingen av patologi mot bakgrund av olika out-hjärt- och hjärtsjukdomar. Detta tyder på att det finns många faktorer som kan tjäna som en slags "push" för progressionen av patologi. Kardiomyopati kan vara primär och sekundär.

Hjärt kronisk sjukdom, som uppstår på grund av bildandet av bindväv i tjockleken på hjärtmuskeln, kallas kardioskleros. Denna sjukdom är inte primärt oberoende och manifesterar sig ofta mot bakgrunden till andra kroppsskador. Kardioskleros avser allvarliga sjukdomar, som stör hjärtan och uppstår mot bakgrund av olika orsaker och patogener.

Pertussis hos barn är en akut infektionssjukdom av bakteriell natur. Patologin är ofta mycket svår, men det vaccinerade barnet har en raderad klinisk bild. Sjukdomen påverkar oftast barn från 2 till 10 år.

Mässor hos barn - en utbredd patologi, som har en viral natur och överförs från en sjuk person till en frisk. Undvik utveckling av sjukdomen kan ske genom vaccination mot mässling. Att ignorera symtomen kan leda till allvarliga komplikationer, upp till ett dödligt utfall.

Feber av okänt ursprung (syn LNG, hypertermi) är ett kliniskt fall där förhöjd kroppstemperatur är det ledande eller det enda kliniska tecknet. Detta tillstånd indikeras när värdena kvarstår i 3 veckor (för barn längre än 8 dagar) eller mer.

Metabolisk acidos - är ett patologiskt tillstånd, som kännetecknas av en överträdelse av syrabasbasen i blodet. Sjukdomen utvecklas mot bakgrund av dålig oxidation av organiska syror eller deras otillräckliga utsöndring från människokroppen.

Myokardiodystrofi i medicin kallas upprepad skada på hjärtmuskeln. Sjukdomen är inte inflammatorisk. Myokarddystrofi är ofta en komplikation av hjärtsjukdom, som åtföljdes av en kränkning av hjärtmuskeln (myokardium). På grund av sjukdomsprogressionen är det en minskning av muskeltonen, som i sin tur är en förutsättning för utveckling av hjärtsvikt. Hjärtsvikt beror i sin tur på en minskning av blodflödet till myokardiet, vilket gör att cellerna inte får mängden syre de behöver för normal drift. På grund av detta kan myokardvävnad atrofi eller fullständigt nekrotisk.

Hjärtans neuros - en funktionell störning av kroppen, som uppstår vid olika neuropsykiska störningar. Ofta utvecklas en sådan sjukdom hos personer med svagt nervsystem, vilket är anledningen till att de lider mycket stress. Sjukdomen orsakar inte anatomiska och morfologiska förändringar i organet och brukar ha en kronisk kurs. Människor säger ofta om denna kränkning - hjärtat gör ont, och det händer under perioder med stark psyko-motionell upphetsning. Behandling av patologi i de flesta fall syftar till att stärka nervsystemet.

Neurokirurgisk dystoni eller nervos i hjärtat är ett brott mot det kardiovaskulära systemet, vilket är förknippat med ett brott mot fysiologisk neuroendokrin reglering. Oftast manifesteras kvinnor och ungdomar på grund av påverkan av svår stress eller tung fysisk ansträngning. Det är mycket mindre vanligt hos personer under 15 år och äldre än fyrtio år.

Akut koronarsyndrom är en patologisk process där den naturliga blodtillförseln i myokardiet är bruten eller helt upphört genom kransartärerna. I detta fall flyter syre inte till hjärtmuskeln på en viss plats, vilket kan leda inte bara till hjärtinfarkt utan också till ett dödligt utfall.

Sjukdomen, som är inneboende i bildandet av pulmonell insufficiens, som presenteras i form av en massa exit transudat från pulmonära kapillärerna in i håligheten och så småningom bidra till infiltration av alveolerna kallas lungödem. I enkla ord är ödem i lungorna en situation där vätskan som har siktat genom blodkärlen stagnerar i lungorna. Sjukdomen karakteriseras som ett självständigt symptom och kan bildas på grundval av andra allvarliga sjukdomar i kroppen.

Panikstörning uppstår hos personer som utsätts för stress under lång tid. Det kännetecknas av att panikattacker uppträder från 10 minuter till en halvtimme, som upprepas med viss regelbundenhet (från flera gånger om året till flera gånger om dagen).

Perichondritis - är en grupp av sjukdomar som påverkar perichondrium, som förekommer mot bakgrund av hennes infektion. Det är anmärkningsvärt att den inflammatoriska processen utvecklas långsamt nog, men det kan spridas till andra områden. I de allra flesta fall kan skador på brosk vara orsaken till perichondritis. Mindre ofta är sjukdomen sekundär och utvecklas mot bakgrund av infektionssjukdomar.

En ruptur mjälte är ett farligt tillstånd som kräver omedelbar medicinsk intervention. På grund av vissa orsaker finns det ett brott i kroppshöljet, vilket medför allvarliga konsekvenser. Det är värt att notera att detta tillstånd kan uppstå inte bara på grund av mekaniskt trauma. Begränsningar, avseende kön och ålder, har inte patologi. Ett mjältbrott kan uppträda hos både barn och vuxna (hos barn går patologin mer allvarligt).

Den dissektering av aorta-aneurysmen är en skada på den inre formen av den förstorade aortan, vilket åtföljs av utseende av ett hematom och en falsk öppning. Denna sjukdom kännetecknas av longitudinell separation av väggarna i aortan av olika längder. I medicin kallas denna patologi ofta en förkortad version - "aorta dissektion".

Sida 1 av 2

Med hjälp av fysiska övningar och självkontroll kan de flesta utan medicin.